Indul Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programja

1. Csökken az új lakások áfája

2021. január 1-jétől az új ingatlanok értékesítési áfája 27-ről öt százalékra csökken. Abban az esetben élhetünk tehát a kedvezménnyel, ha új építésű ingatlant vásárolunk vagy új otthont építtetünk.
A kedvezménnyel továbbá akkor élhetünk lakás esetében, ha az legfeljebb 150 négyzetméter, ház esetében, ha az legfeljebb 300 négyzetméter nagyságú. Az ingatlant továbbá 2021. január 1-jét követően kell megvásárolni.
Hogyha 2021. január 1-jét követően adják át az új építésű ingatlant, vagyis a műszaki átadás, a munkálatok befejezése január 1-jét követően történik, akkor ennek az áfatartalma szintén ötszázalékos lesz. Még akkor is, ha 2020-ban köttetett az adásvételi szerződés.
Ha valaki saját maga építkezik, arra nem az áfaelengedés fenti szabályai vonatkoznak, de ők is részesülnek kedvezményben, azaz ötmillió forintig visszaigényelhetik az áfatartalmat.

2.Teljes áfa -és illetékmentesség

Ha az új építésű ingatlan vásárlásához a család igénybe veszi a csok-ot is, akkor az 5 százalékos áfát is visszaigényelhetik, vagyis teljesen áfamentes lesz az új építésű ingatlan megvásárlása. A csokkal vásárolt ingatlanok esetében pedig további kedvezmény, hogy elengedésre kerül az illeték teljes összege. Az illetékfizetés alóli mentesség csak a 2021. január 1-jét követően megkötött adásvételi szerződésekre vonatkozik.

3. Támogatás otthonfelújításra

A program lényege, hogy a saját otthon felújítási költségeit felerészben, maximum – -hárommillió forintig visszaigényelhetik azok, akik legalább egy gyermeket nevelnek háztartásukban. Minden család egyszer élhet a támogatással, a támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 000 000 forint. a támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet.
Akkora támogatást lehet igénybe venni, amennyit jónak tartanak az igénylők, nem muszáj igénybe venni a maximális 3 millió forintot,
A támogatás abban az esetben igényelhető, ha az igénylő(k), illetve a kiskorú gyermek a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek
Ha a családnak régóta a tulajdonában áll a lakás, akkor az igénylés időpontjakor legalább egy éve a bejelentett lakásban kell laknia a szülőknek és a gyermek(ek)nek
Egy évnél fiatalabb gyermek vagy magzat, illetve új lakás vásárlásra, építése esetén ez az egyéves bentlakási viszony nem feltétel
Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén az előírt tulajdoni feltétel teljesülését a támogatással érintett ingatlanrészre vonatkozóan az igénylő által benyújtott használati megállapodás vagy bírósági ítélet alapján is szükséges vizsgálni
Korábban már támogatással érintett lakásra támogatás nem igényelhető, kivéve, ha a korábbi igénylő az igénylése időpontjában meglévő tulajdoni hányadát teljes mértékben elidegenítette.

Gyermekre vonatkozó feltételek
• Legalább egy együttlakó gyermek kell a támogatáshoz, a legalább 12 hetes magzatok és a nagykorúvá vált, a 25. életévüket még be nem töltött együttélő gyermekek is beszámítanak,
• a gyodra jogosító gyermekek esetében nincs életkori határ.

Szülőkre vonatkozó feltételek
• Házaspárok és élettársak mellett egyszülős családok és különélők, elváltak is élhetnek a lehetőséggel,
• a különélők esetében az a fél jogosult, aki neveli a gyermeket, de ha például 1-1 gyermeket nevelnek, akkor 1,5-1,5 millió forintot vehetnek igénybe,
• az egyik fél dönthet úgy, hogy átadja a támogatásra a jogot a másik szülőnek.

Támogatható költségek és munkálatok
Szinte minden otthonfelújítással kapcsolatos munkavégzésre igényelhető a támogatás:
• víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje
• fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
• fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
• az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
• a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
• tető cseréje, felújítása, szigetelése,
• égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
• klímaberendezés beépítése, cseréje,
• napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
• belső tér felújítása, ideértve a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, a galériaépítést, a belső lépcső kialakítását és cseréjét, a szaniterek beépítését vagy cseréjét, a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét, a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
• a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
• kerítés építése,
• gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
• terasz, loggia, erkély, előtető építése,
• térburkolat készítése, cseréje,
• télikert kialakítása,
• amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – meghatározott akadálymentesítési munkák,
• alapozási szerkezet megerősítése, valamint
• beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.

Társadalombiztosításra és köztartozásra vonatkozó feltételek
• egy legalább 1 éves, maximum 30 napra megszakított folyamatos tb-jogviszony kell a támogatáshoz (vállalkozók esetében is),
• fő esetei: minden típusú munkavégzésre, foglalkoztatásra irányuló magán-és állami alkalmazotti, szolgálati és egyéb jogviszony, szövetkezeti munkavégzés, álláskeresési támogatások időszaka, egyéni vállalkozás, társas vállalkozás, egyházi szolgálati jogviszony, mezőgazdasági őstermelő, főállású kisadózó, állami projektértékelő, köz- vagy felsőoktatási jogviszony, belföldi vagy külföldi munkaviszony számít,
• az elmúlt hónapokban felvett álláskeresési járadék is beleszámít, illetve a nyugdíj melletti munkavégzés és a hallgatói jogviszony is,
• az elmúlt egy évben valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott személyek is igényelhetik, ha az igénylés napján már a magyar tb alá tartoznak,
• az igénylést megelőző 180 napban a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyek nem igényelhetik a támogatást,
• feltétel a köztartozás-mentesség,
• amennyiben az egyik szülő külföldön dolgozik, akkor is élhetnek a lehetőséggel (ezt meglepően sokan kérdezték Novák Katalintól),
• egyszülős család esetén akkor is igényelhető a támogatás, ha a szülő külföldön dolgozott – ebben az esetben az igénylés napján kell hazai tb-jogviszonnyal rendelkeznie.

4.Otthonfelújítási kölcsön

Aki szeretne, az utófinanszírozási rendszerű otthonfelújítási támogatás mellett 2021. február 1-jétől élhet az otthonfelújítási kölcsön lehetőségével is. Ez főként azoknak szól, akiknek nincs elég pénzük saját lakásuk renoválásához.
Az otthonfelújítási kölcsön főbb paraméterei:
• maximum hatmillió forintig lehet igényelni,
• legfeljebb tízéves futamidővel, továbbá
• maximum háromszázalékos kamatozású ingatlanfedezetű jelzálogkölcsönként.

5.Támogatás többgenerációs otthon létrehozására

Ha egy háznak beépítik a tetőterét, ahova beköltözik a fiatalok családja, illetve a gyermekvállalás előtt álló ifjú pár, azzal egy olyan saját, külön bejáratú otthont hoznak létre, amely az ő tulajdonukba kerül. Erre mostantól a csok szintén teljes összegben jár.